Toepassingsgebieden

Wanneer de naam van een ziekte voor u van belang is omdat u denkt dat de behandeling samenhangt met de naam van de aandoening, dan houdt u zich bezig met iets waarvan u misschien weinig afweet. De naam van een aandoening, wellicht ook nog in het Latijn, kunnen voor veel mensen een barrière vormen.

Zo worden bijvoorbeeld de begrippen „degeneratieve verandering“ of „discusprolaps” met de hiermee gerelateerde pijn en bewegingsbeperking vaak gelijkgesteld met een “onveranderlijke toestand”. Helaas wordt dit doemdenken door de officiële orthopedie al te vaak bevestigd.

Het vertrouwen in het etiket waarmee iemand uw toestand omschrijft, houdt deze toestand in stand en geeft het gewicht. Zo kan van een voorbijgaande storing een vaststaand feit worden gemaakt, inclusief het toeschrijven van een tijdsduur, die er eerder niet was geweest; vaak met de gevaarlijke eigenschap definitief te zijn.

Belangrijk voor een TCO-behandeling is dat klachten, pijn, bewegingsbeperkingen en symptomen alleen door uzelf gevoeld kunnen worden. Reduceert u daarom de ziekte tot een of meerdere van de volgende factoren: lichamelijke pijn, bewegingsbeperking, zwakte, onpasselijkheid of belemmering en laat u het categoriseren van medische vakbegrippen over aan hen die er verstand van hebben.

Omdat patiënten zich eerder met het medische vakbegrip dan met hun eigen waarneming identificeren, vindt u een keuze van verschillende ziektes en symptomen, waarvan de TCO-behandeling uit ervaring succesvol gebleken zijn, onder Indicaties.

 

Bijzondere toepassingsgebieden

De toepassing van de reguliere chiropraktie / chirotherapie is vaak niet mogelijk door haar snelle, schoksgewijze en eerder gewelddadige aanpak.

Zo kunnen bijvoorbeeld als gevolg van operaties verschuivingen van wervels optreden met alle gevolgen van dien. TCO-behandelingen zijn door hun milde en bedachtzame aanpak ook in zeer moeilijke situaties mogelijk, dit geldt tevens voor patiënten die net geopereerd zijn. Dit is ook van toepassing bij mensen met bepaalde aandoeningen zoals osteoporose.

Ook hier is behandelen volgens de traditionele chirotherapie vaak een contra-indicatie, TCO-behandelingen zijn ook hier in veel gevallen succesvol.

Het herkennen en behandelen van lichamelijke afwijkingen bij mensen met overgewicht vereist een goed ontwikkelde tastzin en veel ervaring. Ook zijn speciale mensen zoals bijvoorbeeld autisten die een beperkt feedbackvermogen hebben of dat helemaal niet hebben, over het algemeen goed te behandelen.